تکنیک های تصویربرداری | درس پنجاه و پنجم: کارت حافظه

کارت‌های حافظه در حجم‌های مختلف در بازار موجود هستند. هنگام انتخاب یک کارت حافظه باید دقت کرد که دستگاهی که برای آن کارت را تهیه می‌کنیم حداکثر چه حجمی از حافظه را پشتیبانی می‌کند. همچنین متناسب با مصرف باید کارتی را که سرعت مناسب برای انتقال داده‌ها را دارد انتخاب کرد.

نوشته تکنیک های تصویربرداری | درس پنجاه و پنجم: کارت حافظه اولین بار در مدرسه هنر و رسانه آینه پدیدار شد.