تکنیک های تصویربرداری | درس پنجاه و ششم: دیسک سخت

برای این که ظرفیت یک دیسک سخت را افزایش دهیم بدون این که اندازه دیسک را عوض کنیم (دیسک‌های سخت دارای استاندارد ابعادی هستند) می‌بایست چگالی اطلاعات بر روی صفحه آن را افزایش دهیم. این بدین معنی است که هنگامی که دو هارد با یک اندازه و حجم متفاوت وجود دارند، چگالی اطلاعات بر روی هاردی که حجم آن بیشتر است، بالاتر می‌باشد.

نوشته تکنیک های تصویربرداری | درس پنجاه و ششم: دیسک سخت اولین بار در مدرسه هنر و رسانه آینه پدیدار شد.