سکانس ماندگار فیلم annie hall

وقتی وودی آلن کلافه می شود دیوار چهارم را شکسته و مستقیما با مخاطبین درددل می‌کند و برای جواب دادن به این فرد دست به دامان مارشال مک لوهان واقعی می شود ….

نوشته سکانس ماندگار فیلم annie hall اولین بار در مدرسه هنر و رسانه آینه پدیدار شد.