نگارش تحلیل فیلم | درس سی‌اُم(پایانی): بازنگری و بازخوانی

آیا نحوه بیان نظرتان هنوز هم متناسب با مطلبی است که نوشته‌اید؟ بررسی کنید و ببینید که آیا بیشتر به بحث در مورد فرضیه‌تان و گسترش آن پرداخته‌اید یا آن‌که صرفاً آن را بیان کرده‌اید؟ برای هر نوع تغییر، حذف و اضافه کردن بخش‌های کوچک و بزرگ به مقاله در جهت ارتقای بحث و سبک آن، آماده‌ باشید.

نوشته نگارش تحلیل فیلم | درس سی‌اُم(پایانی): بازنگری و بازخوانی اولین بار در مدرسه هنر و رسانه آینه پدیدار شد.

تکنیک های فیلمنامه نویسی | درس صفر: چیستی و اهمیت فراگیری تکنیک های فیلمنامه نویسی

ممکن است خیلی سریع به دلیل وظایف مختلفی که بر روی دوشتان است وا بدهید، اما فیلمنامه نویسی در حقیقت چیزی جز طراحی و تنظیم یک داستان نیست و دست یافتن به همین مهارت یعنی توانایی ایجاد داستانی که مخاطب را درگیر کند و احساساتش را برانگیزد شاخصه اصلی یک فیلمنامه نویس موفق است.

نوشته تکنیک های فیلمنامه نویسی | درس صفر: چیستی و اهمیت فراگیری تکنیک های فیلمنامه نویسی اولین بار در مدرسه هنر و رسانه آینه پدیدار شد.