نگارش تحلیل فیلم | درس سی‌اُم(پایانی): بازنگری و بازخوانی

آیا نحوه بیان نظرتان هنوز هم متناسب با مطلبی است که نوشته‌اید؟ بررسی کنید و ببینید که آیا بیشتر به بحث در مورد فرضیه‌تان و گسترش آن پرداخته‌اید یا آن‌که صرفاً آن را بیان کرده‌اید؟ برای هر نوع تغییر، حذف و اضافه کردن بخش‌های کوچک و بزرگ به مقاله در جهت ارتقای بحث و سبک آن، آماده‌ باشید.

نوشته نگارش تحلیل فیلم | درس سی‌اُم(پایانی): بازنگری و بازخوانی اولین بار در مدرسه هنر و رسانه آینه پدیدار شد.

ایران را بگرد

ایرانگرد بدون آنکه این عزیز مردمان را کوچک جلوه دهد، کم کاری های دولت مرکزی را به رخ کشید. این دولت مرکزی است که باید بفهمد از دست رفتن آداب و رسوم و خرده فرهنگ های محلی چقدر ما را از تو خالی میکند. چقدر شکننده می شویم اگر غنای فرهنگی مان را به چهار پنج شهر بزرگ و پرجمعیت درون تهی گره بزنیم.

نوشته ایران را بگرد اولین بار در مدرسه هنر و رسانه آینه پدیدار شد.