تکنیک های فیلمنامه نویسی | درس صفر: چیستی و اهمیت فراگیری تکنیک های فیلمنامه نویسی

ممکن است خیلی سریع به دلیل وظایف مختلفی که بر روی دوشتان است وا بدهید، اما فیلمنامه نویسی در حقیقت چیزی جز طراحی و تنظیم یک داستان نیست و دست یافتن به همین مهارت یعنی توانایی ایجاد داستانی که مخاطب را درگیر کند و احساساتش را برانگیزد شاخصه اصلی یک فیلمنامه نویس موفق است.

نوشته تکنیک های فیلمنامه نویسی | درس صفر: چیستی و اهمیت فراگیری تکنیک های فیلمنامه نویسی اولین بار در مدرسه هنر و رسانه آینه پدیدار شد.