چگونه دو برادر ایرلندی با یک برنامه ۷ خطی میلیاردر شدند

چگونه دو برادر ایرلندی با یک برنامه ۷ خطی میلیاردر شدند

دو برادر ایرلندی با یک برنامه‌ی هفت خطی توانستند تحول قابل توجهی در تراکنش‌های مالی اینترنت به وجود آورند.