نام انیمیشن Everest با صداپیشگی کلویی بنت تغییر کرد

نام انیمیشن Everest با صداپیشگی کلویی بنت تغییر کرد

دریم ورکس و یونیورسال پیکچرز از تغییر نام انیمیشن Everest (اورست) با صداپیشگی کلویی بنت، خبر دادند.