مایکروسافت چگونه اسکایپ را به برندی منفور تبدیل کرد

مایکروسافت چگونه اسکایپ را به برندی منفور تبدیل کرد

مایکروسافت از زمان تصاحب سرویس تلفن اینترنتی اسکایپ در سال ۲۰۱۱، این برنامه را به‌تدریج به برندی منفور و غیر قابل استفاده در نزد کاربران قدیمی‌اش تبدیل کرد.