بازیگر نقش بزرگسالی استنلی اوریس در فیلم It: Chapter 2 معرفی شد

بازیگر نقش بزرگسالی استنلی اوریس در فیلم It: Chapter 2 معرفی شد

شرکت برادران وارنر بازیگر نقش بزرگسالی استنلی اوریس در فیلم It: Chapter 2 (آن: قسمت دوم) را تایید و معرفی کرد.