هنر فولی چیست و هنرمند فولی چه میکند؟

همه صداهایی که ما در طی دیدن فیلم ها می شنویم سر صحنه برداشت نشدند و بخش عمده ای از صدا ها اعم از صدای پای اسب یا صدای شکستن یا خرد شدن اشیا یا حتی صدای خوردن بازیگر ها یا هر صدایی که شاید فکرش را هم نکنید، عموما بعد از تولید فیلم و در استودیو اجرا می شود.

نوشته هنر فولی چیست و هنرمند فولی چه میکند؟ اولین بار در مدرسه هنر و رسانه آینه پدیدار شد.