ایران را بگرد

ایرانگرد بدون آنکه این عزیز مردمان را کوچک جلوه دهد، کم کاری های دولت مرکزی را به رخ کشید. این دولت مرکزی است که باید بفهمد از دست رفتن آداب و رسوم و خرده فرهنگ های محلی چقدر ما را از تو خالی میکند. چقدر شکننده می شویم اگر غنای فرهنگی مان را به چهار پنج شهر بزرگ و پرجمعیت درون تهی گره بزنیم.

نوشته ایران را بگرد اولین بار در مدرسه هنر و رسانه آینه پدیدار شد.