اصغر فرهادی ممکن است برای فیلمسازی به آمریکا برود

اصغر فرهادی ممکن است برای فیلمسازی به آمریکا برود

اصغر فرهادی در جدیدترین مصاحبه‌اش اعلام کرده که پیشنهاد‌هایی برای فیلمسازی در آمریکا دارد.